Pracownia

Projektowanie i aranżacja wnętrz

Aranżacja dotyczy wnętrz, które nie wymagają przeróbek instalacyjno-budowlanych. Aranżacja polega na stworzeniu ustalonego charakteru wnętrza, za pomocą gotowych elementów wyposażenia wnętrz ( np. meble, lampy, aranżacja okien, dodatki itp.) oraz zaprojektowaniu nowej, ciekawej kolorystyki ścian.Aranżacja przestrzeni przez projektanta, obejmuje następujące czynności:

 • Inwentaryzacja pomieszczenia;
 • Rysunki: perspektywa wnętrza, rzut pomieszczenia;
 • Zestawienia: kolorystyki ścian i dodatków, materiałów
  i wyposażenia;

Projektowanie wnętrz wymaga stworzenia projektu kompleksowego. Powstaje on w przypadku generalnych remontów oraz w sytuacji gdy wnętrza są w stanie surowym lub znajdują się
w fazie budowy. We wszystkich wymienionych przypadkach niezbędne są rysunki techniczno-wykonawcze, potrzebne
do prawidłowej realizacji projektowanego wnętrza przez wyspecjalizowane zespoły podwykonawców.Projektowanie wnętrz- zakres czynności (projekt kompleksowy):

 • Inwentaryzacja pomieszczeń;
 • Aranżacja wnętrz (2 do wyboru);
 • Projekt ścianek działowych wykonany na podstawie wybranej aranżacji (wymiarowanie);
 • Dostosowanie projektu instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej do nowej aranżacji to jest: wyznaczenie punktów elektrycznych, telefonicznych, TV, komputerowych i punktów hydraulicznych;
 • Projekt posadzek;
 • Projekt sufitów podwieszanych;
 • Dobór kolorystyki ścian i materiałów wykończeniowych;
 • Projekty pomieszczeń ( salon, sypialnie, komunikacja);
 • Projekt kuchni (widoki ścian, rozmieszczenie szafek
  i sprzętów AGD;
 • Projekt łazienki, wc (widoki ścian, rozmieszczenie glazury, sprzętów sanitarnych i armatury łazienkowej);
 • Projekt szaf i garderób do zabudowy (projekt wnętrza szaf
  i frontów);
 • Projekt i dobór oświetlenia oraz osprzętu elektrycznego;
 • Dobór mebli;
 • Dobór firan i zasłon, szycie „na miarę”;
 • Specyfikacja materiałów i wyposażenia ze wskazaniem punktów sprzedaży;
 • Projekt kominka (opcja).

Układ funkcjonalny – jest to rysunek w postaci rzutu z góry- przedstawia możliwości rozmieszczenia mebli i ścian działowych.

Projekty wykonawcze – zawierają rysunki techniczne z wymiarami
i opisami, co znacznie ułatwia komunikację i minimalizuje ilość wizyt Inwestora na budowie.

Nadzór autorski – przeprowadza się go w trakcie realizacji inwestycji. Umożliwia on, kontrolę nad właściwym przebiegiem poszczególnych etapów realizacji, zgodnym z założeniami projektu (polega na sprawdzeniu zgodności prowadzonych prac remontowych z projektem wykonawczym i nie kwalifikuje się jako nadzór budowlany).

Wycena poszczególnych projektów aranżacji i kompleksowych projektów wnętrz, odbywa się indywidualnie po niezobowiązującym spotkaniu i konsultacji z inwestorem, na którym ustalamy zakres współpracy.
( * w przypadku konsultacji mających miejsce poza terenem Olsztyna, należy doliczyć koszt dojazdu)

Usługi dodatkowe:

 • Nadzór autorski;
 • Projekt kominka;
 • Szycie „na miarę”- aranżacja okna;
 • Zakupy w imieniu klienta zgodnie z ustaleniami projektowymi;
 • Współpraca w imieniu klienta z dostawcami i wykonawcami wyposażenia;
 • Projekty mebli nietypowych;

Zasady współpracy z inwestorem:

1. Po pierwszym kontakcie od Państwa (telefonicznym lub
e-mailowym) ustalamy wspólnie, dogodny dla Państwa termin
i miejsce spotkania.

2. Na pierwszym spotkaniu, wspólnie określamy ogólne wytyczne projektu, ustalamy terminy. Wspólnie z klientem określamy zakres naszej ewentualnej współpracy (kompleksowy projekt, aranżacja wnętrza lub usługi dodatkowe). Zapoznaję się z dokumentacją techniczną. Spotkanie to, jest niezobowiązujące
i bezpłatne.

3. Po pierwszym spotkaniu, zostanie Państwu przedstawiona propozycja wyceny prac projektowych i/lub koszty usług dodatkowych, wybranych podczas pierwszego spotkania.

4. Jeśli akceptują Państwo warunki finansowe, podpisujemy umowę o wykonanie projektu i/lub usług dodatkowych.

5. Po podpisaniu umowy wykonuję inwentaryzację i dokumentację fotograficzną, umawiam się z Państwem na kolejne spotkania,
na których omawiamy przygotowane dwie koncepcje aranżacji związane z układem funkcjonalnym, doborem materiałów. Propozycje przedstawiane są w postaci rysunków, rzutów
i widoków.

6. Na życzenie klienta, wspólnie udajemy się do salonów sprzedaży, aby na miejscu zaproponować lub pomóc w wyborze materiałów wykończeniowych i innych dodatków.

7. Po ostatecznej akceptacji przez Państwa koncepcji projektowej, przystępuję do wykonania szczegółowej dokumentacji projektowej dla poszczególnych wykonawców, które pozwolą na przygotowanie kosztorysów inwestycyjnych. Przekazuję dokumentację.

8. W momencie przystąpienia przez ekipę wykonawczą do pracy, następuje etap nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.
Jest to usługa dodatkowa. Polega ona, na wizytach projektanta na miejscu inwestycji i nadzorze wykonywanych prac, tak aby wizja projektowa znalazła swoje odbicie w rzeczywistości.

Jest to przykładowy harmonogram współpracy. Indywidualny harmonogram prac jest każdorazowo uzależniony od szczegółowego zakresu realizowanego projektu.